Συνεργασία με το Evangelischer Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e. V. (Ευαγγελικός Σύλλογος Διακονίας στο Βερολίνο)

Όταν ο Ευαγγελικός Σύλλογος Ανθρωπιστικής Αρωγής στην Αθήνα έγινε φορέας του Haus Koroneos, όλοι οι υπεύθυνοι γνώριζαμε ότι το υψηλό επίπεδο της φροντίδας της προηγούμενης διαχείρισης έπρεπε οπωσδήποτε να διατηρηθεί αν όχι και να βελτιωθεί. Για το λόγο αυτό, δηλαδή την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του νοσηλευτικού μας προσωπικού, αποφασίσαμε να ζητήσουμε τη συνεργασία κάποιου ευαγγελικού ιδρύματος Διακονίας στη Γερμανία.

Απευθυνθήκαμε λοιπόν στο Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e.V. και το Μάιο 2010 ήλθαμε σε επαφή με την αδελφή Gabriele Kuhnt από το Εκπαιδευτικό Κέντρο τους.

Από τότε, η αδελφή Gabriele Kuhnt, νοσηλεύτρια και εκπαιδεύτρια επαγγελματιών υγείας ,αποτελεί μια αξιόλογη συνεργάτιδα του ιδρύματος μας.

Αρχικά μια φορά και τώρα δυο φορές το χρόνο επισκέπτεται την Αθήνα για την εκπαίδευση του προσωπικού μας. Τα θέματα των μαθημάτων, επιλέγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ιδρύματος και κατόπιν συμφωνίας με  τη διεύθυνση αυτού. Κάποια από τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν: «Νόσος Πάρκινσον και νοσηλευτικές πτυχές», «Εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλευτικές πτυχές» και «Εισαγωγή σε πρακτικές για τη μείωση της Σπαστικότητας».

Επίσης, η αδελφή Gabriele μας έφερε σε επαφή με Νοσηλευτικές Σχολές στο Όλντενμπουργκ και στο Βερολίνο και έτσι από το 2011 πάνω από 40 εκπαιδευόμενοι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ένα μέρος της εκπαίδευσής τους εδώ στην Ελλάδα. Επετεύχθη  μια σημαντική «γέφυρα» ανάμεσα στις  δυο χώρες με αμοιβαία οφέλη.

Επιπλέον, η αδελφή Gabriele μεσολάβησε για τη συμμετοχή της προϊστάμενης του νοσηλευτικού τμήματος σε σεμινάρια μετεκπαίδευσης στο Βερολίνο.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι θα μπορούμε για πολύ καιρό ακόμα να επωφελούμαστε από την πολύτιμη εμπειρία της.