Kontakt

Altenheim Haus Koroneos

P. Kyriakou 7 & Tsoha | GR – 11521
Fax: 210 6444 837