Πιστοποίηση HACCP

Η πιστοποίηση HACCP (HACCP = Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), η οποία εκδόθηκε τον Μάιο 2017 από την εταιρεία TÜVAustriaHellas, επιδεικνύει στους ενοίκους μας και τις οικογένειές τους τα υψηλά μας πρότυπα ποιότητας για την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εμπορίας τροφίμων πρέπει, σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος HACCP, να εντοπίζουν τα κρίσιμα θέματα ασφάλειας των τροφίμων και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Εγγυόμαστε τα υψηλότερα πρότυπα από την παραλαβή αγαθών μέχρι την επεξεργασία τροφίμων και τη διανομή γευμάτων.